بهشت وحوش

طبیعت مظهر گویای وجود خداوند است ؛ تعدی به مظاهر الهی گناهی نابخشودنی است.

يوز پلنگ ايراني هيچ چيز كم از نفت ندارد !

يوز پلنگ ايراني هيچ چيز كم از نفت ندارد !

عكسبرداري از يوزپلنگ ها در پارك ملي كوير بدون شك يكي از مهمترين اخبار پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايي در يكماه گذشته بود . چرا كه 7 سال بود در پارك ملي كوير ايران هيچ گزارش مستندي از وجود يوزپلنگ گزارش نشده بود اما بعد از تلاش محيطبانان زحمتكش پارك ملي كوير،‌ اداره كل حفاظت محيط زيست سمنان و پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايي با نصب 30 دوربين تله اي در منطقه موفق شدند در دو نوبت جداگانه و هر بار به فاصله 20 روز چند فريم از يوزپلنگ ايراني عكسبرداري كنند كه اين رخداد در نوع خود بسيار مهم و شگفت آور بود.

اهميت اين موضوع از آنجا روشن مي شود كه شركت ملي نفت ايران هم اكنون در صدد است تا يكي از بزرگترين برنامه هاي اكتشاف نفت و ذخيره سازي گاز را در زون امن پارك ملي كوير كه زيستگاه يوزپلنگ ايراني محسوب مي شود،‌به اجرا گذارد ولي در حال حاضر با مخالفت سازمان محيط زيست مواجه شده است .

اثبات وجود يوز ايراني در اين منطقه با 8 قطعه عكس تهيه شده در اين زيستگاه مي تواند همچون برگ برنده اي در دست مديران سازمان محيط زيست باشد و به نوعي دفاع از تماميت اين پارك را براي سازمان محيط زيست در برابر مجريان طرح هاي توسعه نفتي آسان تر كند. چرا كه هم اكنون پارك ملي كوير نه تنها به پشتوانه ماده 8 آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست نمي تواند محلي براي اجراي طرح هاي عمراني بزرگ باشد بلكه به دليل دارا بودن چندين قلاده يوز ايراني كه در خطر انقراض قرار دارد و دولت ايران و سازمان ملل نيز با صرف بودجه هاي چندين هزار دلاري به حمايت از آن پرداخته اند ،‌ هرگز نمي تواند ميزبان چنين پروژه هاي بزرگ  و مخرب محيط زيست باشد .

از اين رو بايد خوشحال بود كه بار ديگر اثري از يوز در اين پارك ديده شده و ديگر اينكه اين مهم بايد روحيه كارشناسان و محيطبانان را در جهت حفاظت هر چه بشتر و بهتر اين زيستگاه براي يوزپلنگ ايراني و ديگر گونه هاي وحش تقويت كند.

در حال حاضر ادامه بقاي يوزپلنگ ايراني در اين منطقه به وجود شرايط امن زيستگاهي و طعمه وابسته است و ماداميكه امنيت و آرامش و طعمه فراهم باشد يوزپلنگ ايراني هم امكان بقا خواهد داشت در غير اينصورت تضميني براي ادامه بقاي اين جانور، نه فقط در كوير ايران كه در هيچ زيستگاهي وجود نخواهد داشت و صرف بودجه هاي گزاف نيز هيچ كمكي به حفظ مناطق نخواهد كرد.

خوشبختانه سازمان محيط زيست در راستاي وظايف قانوني خود و در جهت حفظ حاكميت دولت در مناطق چهارگانه، به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران، تاكنون ايستادگي كرده و اجازه دخل و تصرف و آسيب به منطقه را به هيچ يك از مجريان طرح هاي عمراني در پارك ملي كوير نداده است چرا كه بر اين باور است كه ارزش يوزپلنگ ايراني آن هم در شرايطي كه تنها 70 قلاده از آن در دنيا باقي مانده كم از يك ميدان نفتي ندارد بلكه بسي ارزشمند تر است .

يوز ايراني اگر منقرض شود ديگر با هيچ وسيله اي و با هيچ يك از روش هاي علمي و تكنولوژي هاي پيشرفته هم نمي توان آن را همچون گذشته به طبيعت بازگرداند در حالي كه مي توان در شرايط فعلي و براي حفظ يك جانور ارزشمند كه در راس هرم غذايي قرار دارد،‌ از منافع حاصل از اكتشاف نفت و گاز در اين منطقه به طور موقتي گذشت تا شايد در آينده اي نزديك نسل اين جانور از خطر انقراض نجات يابد كه در اين صورت بسياري از زيستگاههاي كشور به زيستگاه امن يوزپلنگ ها تبديل خواهند شد و تصميم گيري براي صدور مجوز نفت و گاز از سوي سازمان محيط زيست هم ساده تر مي شود .

 

حفاظت از يوزپلنگ ايراني ،‌فقط حفاظت از يك گونه نيست ،‌بلكه حفاظت از تمام گونه ها و كل زيستگاه است . تلاش براي حفظ يوزپلنگ به تلاش براي حفظ ساير گونه هاي جانوري و حتي گونه هاي گياهي نيز منجر مي شود و حفظ گونه هاي گياهي و جانوري ،‌به برقراري امنيت و حفظ زيستگاه منجر مي شود. بنابراين اركان اين نوع حفاظت همچون حلقه هاي يك زنجير به هم متصل است و پاره شدن و جدا شدن هر يك از اين حلقه ها تمامي تلاش هاي صورت گرفته را با ناكامي مواجه خواهد ساخت .

ارزش هر قلاده يوزپلنگ ايراني كه گنجينه اي از ژنهاي ناشناخته و كشف نشده است به مراتب از هزاران بشكه نفتي كه در هر گوشه از اين آب و خاك قابل دسترسي و تهيه است ،‌ بيشتر است.

يوزپلنگ ايراني امروز گل سر سبد و سمبل حيات وحش كشور محسوب مي شود . امروز همه افتخار ما بايد اين باشد كه اگر ببر و شير ايراني را از دست داديم اما يوز ايراني را هنوز از دست نداديم و هرگز از كف نخواهيم داد . چرا كه در برابر آيندگان و نسل هاي بعدي پاسخگو خواهيم شد و نسل آينده ما را به خاطر كوتاهي در حفظ اين ميراث ارزشمند طبيعي كه همچون نگين انگشتري بر تارك دشت هاي ايران مي درخشد ،‌نخواهد بخشيد .

 

تهيه و تدوين متن:  م‍ژگان جمشيدي

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 0:43  توسط جواد نجفی  |